About Us


WHO WE ARE ?
 


 

บริษัท อี ดิทริบิวชั่น จำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2552 เป็นบริษัท software house ให้บริการให้คำปรึกษา , ออกแบบ, พัฒนาระบบหรือพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย อุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา พรั่งพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมช่วยเหลือในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้ามากที่สุด

ดังนั้นทางบริษัทซึ่งมีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงมาอย่างยาวนานและเข้าใจในแนวทาธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มลูกค้า ด้วยการพัฒนาซอฟแวร์หรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตาม SLOGAN ของเรา "Enable Your Vision With Teachology " ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการแข่งขันสูง จึงมีการนำระบบหรือโปรแกรม เข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ระบบหรือโปรแกรมจึงมีสำคัญมากในการทำธุรกิจ เพราะถ้าธุรกิจมีระบบที่ดีสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เห็นทิศทางในการทำตลาด หรือตรวจสอบความคืบหน้าการทำงาน อำนวยความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วแม่นยำ ธุรกิจก็จะก้าวได้ไกล ผู้บริหารองค์กรก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นได้เห็นทิศทางการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนในอนาคตได้ดีมากขึ้นอีกด้วย 

โปรแกรมที่บริษัทเคยพัฒนาให้;
- โปรแกรม Stock สินค้า, Inventory
- โปรแกรมวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
- โปรแกรมจัดการการขาย
- โปรแกรมจัดการสมาชิกหรือตัวแทนขาย (ตัวแทนสามารถเช็คยอด Comission ได้)
- โปรแกรมจัดการบัญชีภายใน 
- โปรแกรม Training
- โปรแกรม E Learning
- ระบบโหวต 
- ระบบจัดการสถาบันกวดวิชา
- ระบบTracking 
- ระบบขายของ (สามารถจ่ายเงินผ่านออนไลน์ เชื่อมกับระบบ Payment Gateway ของธนาคารต่างๆได้) 
- ระบบการจองต่างๆ เช่น จองตั๋ว จองโรงแรม จองห้องพัก จองที่นั่ง จองทัวร์ 

ทุกระบบที่เราพัฒนาเราสามารถเขียนโปรแกรมให้เชื่อมกับระบบเดิมที่มีอยู่หรือ ให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้เช่น ระบบ Payment Gateway, SMS Gateway, RFID, Barcode, etc.


Partner

Interconnect Solution
2X
Parallels
YG
Wintone